Toronydaru - ÉGV Toronydaru Zrt.

A toronydaru története

Az első toronydaru fejlesztését Hans Liebherr 70 évvel ezelőtt fejezte be,  melyet  a Német Szabadalmi Hivatal 1949 Augusztus 19-én helyezett szabadalmi oltalom alá. Ezt tekinthetjük a toronydaru születési dátumának, mely az első terméke volt a szintén 1949-ben alapított a Liebherr Machinenfabrik Vállalatnak, megalapozva máig tartó sikerüket.

image
image

Az elmúlt évtizedek során a toronydaru konstrukciós kialakítása, hajtásrendszere jelentős fejlődésen ment keresztül, alkalmazkodva az építőipar toronydaru bérleti igényeihez, illetve a z egyre növekvő műszaki  követelményekhez.

A mai kor toronydaruinak teherbírása, gémkinyúlása és horogmagassága teszi lehetővé korunk impozáns épülteinek és építészeti műtárgyainak kivitelezését. A toronydaruk jellemzően bérleti kostrukcióban üzemelnek, mely lehetővé teszi a kivitelezők számára az adott munkára legideálisabb paraméterű daruk bérlését.

Toronydaru kialakítása, változatai

A kezdeti konstrukciós kialakításból mára már számos változat szerepel a gyártók kínálatában. Alapvető kialakítás és számtalan részletmegoldás teszi lehetővé, hogy a szerkezetépítési projektek legváltozatosabb fajtái és méretei szolgálhatóak ki erőműtől a hidakon és sportcsarnokon át a lakó-, gyár- és irodaépületekig.

A toronydaruk teherbírása

Beszélhetünk egyszer a daru legnagyobb teherbírásáról, amit hatósugarának egy részéig képes megemelni túlterhelésgátlóval szabályozva, majd a szabályzó és biztonsági berendezések egy előre beállított nyomaték alapján az adott gémkinyúláshoz tartozó

terhelési értéket egy parabolikus pálya mentén nyomatékhatárolóval szabályozva változtatják. Ezért a toronydaru teherbírásának kifejezése furcsa módon nem egy tömeg érték kilogramm vagy tonna mértékegységben történő megadásával fejezhető ki legjobban. Hanem az adott gémkinyúlás méterben kifejezett és a hozzátartozó teherbírás tonnában kifejezett értékének szorzata eredményeként tehernyomatékban, tonnaméterben ™ adható meg leginkább a toronydaruk teherbírása.

A toronydaruk felépítése

A toronydaruk legfontosabb szerkezeti jellemzője a gépészeti egységek elhelyezéséből, elsősorban forgómozgást létrehozó hajtómű vertikális elrendezéséből adódik. Ebben a felosztásban alulforgó vagy forgóoszlopos toronydaruról beszélünk, ha minden hajtómű egységet a törzsszerkezet alatt (alvázon) helyeznek el. ill. felülforgó (állóoszlopos) kivitelről akkor beszélhetünk, ha a gépészeti egységek a törzsszerkezet fölött kerülnek elhelyezésre.

Az alulforgó toronydaruk jellemzően a kisebb, kompaktabb szerkezetű toronydaruk, előnyük az egyszerűbb mobilizálhatóság (szállítás) és szerelés. Bérletük ideális megoldás kisebb lakóházak építéséhez. Míg a felülforgó daru összeállításához elengedhetetlen egy másik daru (autódaru vagy toronydaru) használata, addig egy alulforgó toronydaru – megfelelő előkészítéssel – akár saját magát is képes felépíteni és lebontani. Ebből adódik a kivitel másik népszerű elnevezése: az önszerelő toronydaru. Bérletük esetén előny a gyors telepítésük.

A kisméretű alulforgó toronydaruk néhány tonnaméteres teherbírása mellett legnagyobb emelőképességű felülforgó társaik ezer tonnaméter feletti tehernyomatékukkal akár 80-90 tonna teher mozgatására is képesek, szabadon álló horogmagasságuk elérheti a 100 métert, de a törzsszerkezet épülethez rögzítésével (kikötés) a horogmagasság még tovább növelhető, gémkinyúlásuk tekintetében pedig mára már nem ritka a 80 méteres hatósugár.

A toronydaruk változatosságukkal és variálhatóságukkal, már-már a fizikát is meghazudtoló méreteikkel (gémkinyúlás és horogmagasság), teherbírásukkal, és rendkívül széles körben lehetséges alkalmazásukkal váltak napjainkban az építőipari projektek valódi vezérgépéivé. Legyen szó a legváltozatosabb méretű, technológiájú, vasbeton- vagy acélszerkezet építéséről.

Másik jellemző szerkezeti különbség a gémszerkezet kialakításból adódik. A billenőgémes toronydaruk a teher horizontális mozgatását – a forgó mozgás mellett – a gémszerkezet mozgatásával (billentésével) végzik. Míg a merevgémes toronydaruk a horizontális mozgatás radiális komponensét a mindig vízszintesen álló gémen mozgatott futómacska segítségével hozzák létre.

Harmadik kategóriánk a gémszerkezet fordítóműbe történő bekötésének módjával különbözteti meg a toronydarukat. Csúcsos (ankeres) daruk esetében a fordítómű a törzsszerkezet folytatásaként a gém szintje fölé magasodik egy gúla alakú acélszerkezet formájában melynek csúcsában a gém és az ellengém acél láncokkal kerül bekötésre. Míg csúcs nélküli daruról akkor beszélünk, ha a gém rácsos szerkezetének felső öve közvetlenül (a gém felső síkjának magasságában) kerül bekötésre.

Beszélhetünk még fix vagy haladóműre szerelt toronydarukról. Ahol a haladóműves daruk alvázuk alá szerelt hajtóművek segítségével önálló helyváltoztatásra képesek egy előre telepített és nagyon gondosan szintezett darupályán. A fix telepítésű darukon belül pedig a fogadó szerkezet alapján beszélhetünk alvázas (központi vb. súlyokkal rögzített) kivitelről és lehorgonyzott (alaplemezbe befogott szerelvényre rögzített) telepítésű darukról.

Liebherr példáját követve napjainkra számos építőgép gyártó cég foglalkozik toronydaru gyártással világszerte Terex Comedil, Manitowoc Potain, Wolff, Comansa, Saez csak néhány jelentősebb európai gyártót említve közülük.

Alkalmazási területük

A toronydaruk nem csak a hagyományos szerkezetépítés műtárgyai, a lakó- és irodaépületek, gyárak és logisztikai csarnokok meghatározó emelőgépei, de számos egyéb építőipari kivitelezés helyszínén is megtalálhatók, jellemzően a szerkezetépítő által bérelt eszközként. Manapság a toronydarukkal híd- és gátépítés, út- és vasútépítés, légi- és vízi kikötők, ipari- és sportlétesítmények, erőművek kivitelezése során is találkozhatunk széleskörű alkalmazási területükön változatos feladatok ellátása során.   Sok építőipari kivitelezésnél a toronydaru bérlés az egyetlen alternatíva a kivitelező számára.

Feladatuk nem csak az alkalmazott építőanyagok (betonanyag, acélgerendák, falpanelek, homlokzati burkolatok, üvegpanelek) beépítési szintre történő emelése, hanem további technológia berendezések, építőgépek és eszközök daruzása, valamint akár akár az épületgépészti- és üzemi berendezések beemelése is.

image

Toronydaru telepítés előkészítése

A bérelt toronydaru telepítésének előkészítése komoly mérnöki feladat. A kivitelezésre kerülő épület és az építési terület adottságain túl a szakembereknek számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venniük a megfelelő toronydaru kiválasztásánál illetve telepítési terv elkészítésénél.

Egy jól átgondolt telepítési terv a bérlő számára jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Toronydaru(k) átgondolt kiválasztásával, jól szervezett alkalmazásával az anyagmozgatás bármely egyéb alternatívájához képest jelentős idő- és költségmegtakarítás érhető el, ami versenyelőnyhöz juttatja a kivitelezőt. A nagyobb toronydaru bérbeadással foglalkozó cégek által üzemeltetett jelentős daru flotta lehetőséget ad a legoptimálisabb daru összeállítások alkalmazására, minimalizálva a telepítési és üzemeltetési költségeket, maximalizálva a használhatóságot és ezzel a hatásfokot.

Hogyan épül egy toronydaru?

A toronydaru fix daru, amelyet a helyszínen kell összeállítani és felszerelni.

A telepítés komoly logisztikai feladat is egyben. Egy toronydaru felépítésének időszükséglete 1-3 nap. A toronydaru elemei általában 4–12 nyerges teherautó szerelvénnyel, normál méretű nyitott pótkocsikon érkeznek az építkezéshez.

A szerelőcsapat autódaru (vagy másik toronydaru) segítségével szereli össze az egyes daruelemeket.

A laikus szemlélő számára talán a legkézenfekvőbb kérdés, hogy: Miért nem borul fel egy ekkora toronydaru? Hogyan képes ilyen hosszú gém ekkora súlyt ilyen stabilan felemelni?

A toronydaru stabilitását a gyártó által nagyon pontosan kiszámolt és meghatározott ellensúlyokkal beállított stabil mérleghelyzet biztosítja. Ellensúlyok elhelyezésére az alépítménynél és az ellengémen van szükség. Az emelt teher, a szélterhelés, a szerkezet mozgásai által a daru és alépítményének síkjára számított nyomaték értéknek ”ellent tartó” vasbeton szerkezet biztosítja a daru stabilitását.  Ez lehet a helyszínen elkészített, betonba (épület alaplemezébe) ágyazott rögzítőelem. Másik elterjedt megoldás a betonlemezre helyezett acél alvázra történő telepítés melyre előregyártott vasbeton ellensúlyokat helyeznek, és ezzel tartják stabilan ellensúlyozva a teher, a környezeti hatások és a dinamikus tényezők által kiváltott erőhatásokat.

A felülforgó daruknál az így kialakított alaptagra kerül ráépítésre a fix moduláris daru törzs, mely rácsos szerkezetű törzstagokból áll. A törzstagok számát és összeállítását a kívánt horogmagasság határozza meg.  A törzsre rögzítik a 360 ° -os szögben elfordulni képes elfordulni darufejet (fordítóművet). A talajon előszerelt gémet futómacskával és horogszerkezettel, az ellengémet, a darufülkét, a hajtásrendszer elemeit (villamos motorok, hajtóművek, kötéldobok, elektromos kapcsoló- és vezérlő szekrényeket, stb.) a darufejre építik. Ezen szerkezeti elemeket autódaruval emeli a szerelőcsapat a helyére.

Autódaru bérlés

image

A daru üzemeltetése

A toronydaruk üzemeltetése során figyelembe vett jogszabályok, szabványok:

  • Munkavédelmi törvény – 1993. évi XCIII. törvény
  • Emelőgép Biztonsági Szabályzat (továbbiakban EBSZ) – 47/1999. GM rendelet
  • Építési munkahelyek min. munkavédelmi követelményei – 4/2002. SzCSM-EüM rendelet
  • Építőipari gépek telepítési követelményei – MSZ-04-965:1984 sz. szabvány

A toronydaru üzembe helyezése és üzemeltetése szigorú biztonsági előírások szerint történik. Az üzembe helyezés során az arra jogosult szakemberek ellenőrzik a biztonságos működés feltételeinek maradéktalan meglétét. A vizsgálatok során ellenőrzik és dokumentálják a daru szerkezeti-, gépészeti- és elektromos részeit és összeszerelésüket. A biztonsági berendezések megléte és megfelelő működése elengedhetetlen feltétele a daru üzembe helyezésének. Az üzembe helyezés során (és a daruüzem során időszakonként) emelőgép szempontú-, munkavédelmi-, érintésvédelmi-, és villámvédelmi- vizsgálatok is megtörténnek. A daru üzemét általános, gyártmány- és munkahelyspecifikus szabályok sora szabályozza.  A darut csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező darukezelő működtetheti. A darukezelő feladata az előírt napi ellenőrzések elvégzése és dokumentálása. A műszak végén a darukezelő legfontosabb teendője pedig a daru szabadon tétele, vagyis a fordító hajtómű fékberendezésének oldása. Ez biztosítja, hogy az üzemen kívül lévő darugém a szélerő hatására el tudjon fordulni, és a gém szélirányba beálljon. Ennek azért van jelentősége, mert viharszélben a gém oldalfelületét érő hatás akár a daru stabilitását is veszélyeztetheti mivel a gém oldalirányú felülete jelentősen nagyobb, mint az ellengém rövidebb oldala.

Milyen szélsebességgel állnak le a daruk?

Legtöbbször a szélerősség az oka, ha munka közben mérlegelni kell a daru leállítását. A daruüzem felfüggesztése a darukezelő felelőssége. A munkavégzés felfüggesztése akkor szükséges, ha a szél erőssége viharossá fokozódik, a szélsebesség és/vagy a széllökések elérik a gyártó által kiadott kezelési útmutató alapján elkészült szabályzatban rögzített értéket. Általánosságban a gém magasságában 65 km/ó-át (18 m/s) meghaladó szélsebesség ill. széllökések esetén a toronydaruval történő munkavégzést be kell fejezni. Figyelemmel kell kísérni az Országos Meteorológiai Szolgálat szélsebesség előrejelzéseit, a darukra telepített szélsebesség mérő berendezések által mért értékeket, és az egyes munkanemek jelentette speciális veszélyforrások meglétét (például egy nagy méretű zsalutábla emelésekor annak nagy felülete megsokszorozhatja a szél által kifejtett erőhatást).

Természetesen bérlés esetén, szakképzett munkatársaink erre és minden más biztonsági szabályra figyelnek és biztosítják azok betartását.

image

Toronydaru bérlése

Mint az előzőekből egyértelműen kiderül,  a toronydaru üzemeltetés összetett és komoly felkészültséget igénylő tevékenység, ezért a legtöbb építési vállalkozás bérli a toronydarukat. Mi, mint bérbeadó vállaljuk a tanácsadást, legtapasztaltabb szakértőink megtervezik a folyamatot, majd kollégáink a darut a helyszínre szállítják, összeszerelik és szervizelését is elvégzik, a bérlet teljes időtartama alatt. Bérlőink számára 96%-os üzemzavar mentes rendelkezésre állás szerződéseinkben garantált alapfeltételként biztosítunk, de büszkén jelenthetjük ki, hogy a valóságban 99% fölöti átlagos megbízhatóságot teljesítünk.

Toronydaru bérlés

Call Now Button